βαυβάω

βαυβάω
Grammatical information: v.
Meaning: `sleep' (E. Fr. 694 u. a.), also fact. `make sleep' = κοιμίζω (H.).
Derivatives: βαυβών m. = ὄλισβος (Herod.), also βαυβώ τιθήνη Δήμητρος. σημαίνει δε καὶ κοιλίαν, ὡς παρ' Έμπεδοκλεῖ (fr. 153) H.; s. Headlam-Knox to Herod. 6, 19; on the formation Schwyzer 478. - βαυβαλίζω `make sleep' (Alex. 229)s. βαυκαλάω.
Origin: ONOM [onomatopoia, and other elementary formations]
Etymology: Socalled `Lallwort', s. Oehl IF 57, 18f. and Schulze Kl. Schr. 680.
Page in Frisk: 1,228

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • βαυβῶ — βαυβάω sleep pres imperat mp 2nd sg βαυβάω sleep pres subj act 1st sg (attic epic ionic) βαυβάω sleep pres ind act 1st sg (attic epic ionic) βαυβάω sleep pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic) βαυβάω sleep pres ind act 1st sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βαυβᾶν — βαυβάω sleep pres part act masc voc sg (doric aeolic) βαυβάω sleep pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) βαυβάω sleep pres part act masc nom sg (doric aeolic) βαυβᾶ̱ν , βαυβάω sleep pres inf act (epic doric) βαυβάω sleep pres inf act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βαυβᾷ — βαυβάω sleep pres subj mp 2nd sg βαυβάω sleep pres ind mp 2nd sg (epic) βαυβάω sleep pres subj act 3rd sg βαυβάω sleep pres ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βαυβῶμεν — βαυβάω sleep pres subj act 1st pl (attic epic ionic) βαυβάω sleep pres ind act 1st pl βαυβάω sleep pres subj act 1st pl (attic epic doric ionic) βαυβάω sleep imperf ind act 1st pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βαυβήσομεν — βαυβάω sleep aor subj act 1st pl (attic epic ionic) βαυβάω sleep fut ind act 1st pl (attic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βαυβοῖ — βαυβάω sleep pres opt act 3rd sg (attic epic doric ionic) βαυβώ fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βαυβᾷν — βαυβάω sleep pres inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Baubo — Dans la tradition orphique de la mythologie grecque, Baubo (en grec ancien Βαυϐώ / Baubố est une figure féminine liée aux mystères d Éleusis et à l histoire de Déméter et Coré. Sommaire 1 Mythe 2 Représentations …   Wikipédia en Français

  • Baubô — Baubo Dans la tradition orphique de la mythologie grecque, Baubo (en grec ancien Βαυϐώ / Baubố est une figure féminine liée aux mystères d Éleusis et à l histoire de Déméter et Coré. Sommaire 1 Mythe 2 Représentations …   Wikipédia en Français

  • bau —     bau     English meaning: sound of barking     Deutsche Übersetzung: Nachahmung of Hundegebells, Schreckwort     Material: Gk. βαὺ βαὺ “ dog barking “, βαΰζω “ barks, blasphemes “, Βαυβώ “ bugbear, Hecate “, Lat. baubor, ürī “ to bark gently… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.